TRẦM HƯƠNG TRONG ẤN ĐỘ GIÁO - BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ KÍNH TRỌNG VÀ XA HOA

time-icon 02/08/2022 time-icon Đăng bởi: Thuận Hóa Đan Thanh

Trong Sử thi Ấn Độ Mahābhārata, nước hoa được coi là một biểu tượng của sự xa hoa, hưởng thụ và an lạc, và trong những hương thơm được sử dụng, trầm hương được xem là thứ quý giá nhất. Cuốn sử thi thứ nhất đã kể lại việc người dân thành phố cổ đại Khandavaprastha đón tiếp những vị khách phương xa bằng cách lấp đầy cả thành phố “bằng hương thơm ngọt ngào của trầm hương cháy” như muốn gửi một lời chào đầy tôn kính. Bên cạnh đó, việc sử dụng trầm hương để thể hiện địa vị và sự giàu có được trình bày cụ thể trong khi nhắc tới một nhà hát ở ngoại ô thủ đô của Vua Drupada, nơi thơm ngát mùi trầm hương đen. Các biệt thự xung quanh cũng ngát hương với mọi thứ đều được tô điểm bằng mùi thơm của trầm hương đen.

Cuốn sử thi thứ hai miêu tả chi tiết rằng lâu đài của các vị vua “treo đầy những vòng hoa và tỏa mùi trầm hương tuyệt hảo”. Nó cũng viết rằng sau khi người Bharata chinh phục được các bộ lạc Mlechchha, những kẻ bại trận phải cống nạp gỗ trầm hương và đàn hương – những vật phẩm có giá trị lớn.

Việc sử dụng trầm hương được ghi chép lại trong những văn bản này đã thể hiện sự tôn sùng đối với trầm hương trong Ấn Độ Giáo.

**********

AGARWOOD IN HINDUISM - THE SCENT OF RESPECT & LUXURY

In the Indian epic Mahābhārata, perfume is considered a symbol of luxury, enjoyment and peace, and of the fragrances used, the scent of agarwood was considered the most precious. The first epic tells the story of how the people of the ancient city of Khandavaprastha welcomed distant guests by filling the whole city "with the sweet fragrance of burning agarwood" as if to express a respectful greeting. Besides, the use of agarwood to show status and wealth was stated in reference to a theater on the outskirts of King Drupada's capital, which was filled with the scent of black agarwood. The surrounding villas were also adorned with this precious scent.

The second epic describes in detail that the kings' castle was "full of garlands that gave out a wonderful scent of agarwood". It also states that after the Bharatas conquered the Mlechchha tribes, the defeated had to pay tribute to the conqueror with agarwood and sandalwood – items of great value.

The use of agarwood recorded in these epics represents a great reverence for agarwood in Hinduism.

Viết bình luận của bạn: