TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC - QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Mã SP: Đang cập nhật...

Loại: TRẦM CẢNH
Tình trạng: Còn hàng
25.000.000₫

Quan Thế Âm Bồ Tát được biết đến là một vị Bồ Tát có pháp vô biên. Người có thần lực đứng sau đức Phật A Di Đà. Trong nhiều kinh sách từng chép rằng Ngài đã được Phật A Di Đà Thọ Ký lên làm Phật. Tuy nhiên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nguyện ở danh hiệu Bồ Tát để cứu vớt hết chúng sanh khỏi đau khổ. Nguyện chừng nào chúng sanh khắp cõi không còn buồn đau thì lúc ấy người mới chứng đắc thành Phật.

Xuất xứ: Rục chìm Quảng Nam

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây