TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC - TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ PHẬT A DI ĐÀ

Mã SP: P11-P15

Loại: TRẦM CẢNH
Tình trạng: Còn hàng
25.000.000₫

SỰ TÍCH VỀ PHẬT A DI ĐÀ 

Theo ghi chép trong kinh sách, về hằng hà sa kiếp trong quá khứ có một đại gọi là Thiện Trì. Tại kiếp này có một cõi gọi là Tản Đề Lam thế giới. Tại thế cõi này có một vị vua tên Vô Tránh Niệm thống lãnh 4 xứ thiên hạ. Bốn xứ này bao gồm: Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Tây Ngưu Hóa Châu.

Vốn là Chuyển Luân Thánh Vương nên Vô Tránh Niệm là vị vua tài được toàn vẹn. Thân dân ở nước của ngài vô cùng tôn kính và yêu mến ngài.

Cùng thời gian trị vì của vua Vô Tránh Niệm có một vị tên là Bảo Tạng, con trai của đại thần Bảo Hải – quan đại thần dưới triều của nhà vua. Ngài Bảo Tạng thấu suốt đời là bể khổ nên xuất gia tu hành, sau khi đắc đạo thành Phật có danh hiệu là Bảo Tạng Như Lai.

Một lần, hay tin Bảo Tạng Như Lai đến giảng pháp tại vườn Diêm Phù gần thành quách của mình, vua Vô Tránh Niệm nảy sinh mong muốn kiến Phật để nghe ngài giảng giải chánh pháp. Sau nghe Bảo Tạng Như Lai thuyết pháp nhiệm mầu, nhà vua mong cầu được cúng dường Phật liên tục trong 3 tháng đặc cầu phước báu.

Do đã đắc quả Bồ Tát, đại thần Bảo Hải nhận thấy rằng những việc cúng dường của nhà vua chỉ được phước báu nhỏ nên đã khuyên vua chuyên tâm tu đạo Vô Thượng Bồ Đề để thành Phật tạo phước báu vô lượng cho chúng sinh khắp các cõi.

Nhà vua nghe theo lời của đại thần Bảo Hải mà lập 49 lời thệ nguyện cứu độ chúng sinh. Sau khi lập thệ nguyện thanh tịnh, nhà vua được Bảo Tạng Như Lai thọ ký thành Phật, gọi là A Di Đà, trở thành giáo chủ cõi Cực Lạc Tây Phương. Những chúng sinh niệm danh hiệu của ngài sẽ được tiếp dẫn về cõi tốt đẹp của ngài đặng tiếp tục tu hành chánh pháp, đắc những quả vị cao hơn. Đại thần Bảo Hải trải qua nhiều kiếp tu hành, cuối cùng có một kiếp cũng chứng đắc thành Phật. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

XUẤT XỨ : Trầm rục Tiên Phước Quảng Nam.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây