MẶT DÂY TRẦM RỤC VÀNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Mã SP: P08

Loại: MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG
Tình trạng: Còn hàng
25.000.000₫

Quán Thế Âm Bồ Tát chính là một trong 4 vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Ngài với hạnh nguyện từ bi, cứu khổ cứu nạn, sẵn sàng cứu vớt tất cả mọi chúng sanh nếu niệm danh hiệu của Ngài và Quan Âm Bồ Tát thường đứng cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát bên cạnh Đức Phật A Di Đà. 

Ngài đã giác ngộ, biết rõ chân lý của vũ trụ, chứng được phép “nhĩ căn viên thông”, nghe thông suốt hết thảy âm thanh của vũ trụ, như người đã thức dậy rồi trong ngôi nhà “vũ trụ” kia, nghe biết hết thảy chân tướng các sự vật, động tịnh trong ngoài.

Quán Thế Âm Bồ Tát, biểu tượng của tình thương bao la vô bờ bến, là đấng mẹ hiền trên tất cả mẹ hiền, trên tất cả thánh nhân được tôn xưng là mẹ hiền, Ngài luôn được người đời kính ngưỡng bởi hạnh nguyện từ bi, ban vui và cứu khổ không mệt mỏi, không giới hạn và luôn được đức Phật nhắc đến trong các kinh điển Đại Thừa.

Quán Thế Âm, tiếng Phạn gọi là Avalokitévara, Nghĩa là vị Bồ Tát quán sát âm thanh đau khổ của thế gian kêu cầu mà cứu độ một cách tự tại.

Xuất xứ: Rục Vàng Ba Tơ Quảng Ngãi

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây