MẶT DÂY CHUYỀN DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT MIX ĐÁ HỒNG NGỌC CAO CẤP

Mã SP: Đang cập nhật...

Loại: MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG
Tình trạng: Còn hàng
65.000.000₫

Ý nghĩa tên gọi của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Cẩn

Dược Sư, nghĩa là thầy thuốc. Lưu ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt. Lưu ly quang là ánh sáng ngọc lưu ly. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là vị Phật thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra.

Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không thể nghĩ bàn “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút vẩn đục, ánh quang minh chói lọi khắp nơi” chiếu đến đâu đều phá hết những tăm tối vô minh của chúng sinh, đem lợi lạc và diệt trừ tất cả những bệnh khổ về thân và tâm, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

Xuất xứ: Rục vàng Ba Tơ Quảng Ngãi

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây