TÁC PHẨM TRẦM ĐIÊU KHẮC - ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Mã SP: Đang cập nhật...

Loại: TRẦM CẢNH
Tình trạng: Còn hàng
78.000.000₫

Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (còn gọi là Mạn Thù Thất Lỵ, dịch là Diệu Đức hoặc Diệu Kiết Tường) là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, là một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi xuất hiện hầu như trong tất cả các Kinh điển Phật giáo đại thừa, như Kinh Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật… Vào thời Phật Thích Ca tại thế, Bồ Tát Văn Thù cùng với Bồ Tát Phổ Hiền, một vị biểu trưng cho Trí tuệ, và một vị biểu trưng cho Hạnh nguyện, hai vị có trách nhiệm hỗ trợ cho đức Phật Thích Ca giáo hóa độ sanh.

Với sức từ bi, trí tuệ, và hạnh nguyện cứu khổ độ sanh của mình, Bồ Tát Văn Thù là một vị Bồ Tát được nhiều tự viện và tư gia ở Việt Nam thờ phụng và kính lễ. Hằng năm, vào ngày mùng 4 tháng Tư âm lịch, tín đồ Phật giáo Việt Nam thường tổ chức lễ vía, tưởng niệm Ngài Văn Thù Sư Lợi.

Rục chìm Việt Nam loại 1 hàng Phước Sơn, điêu khắc Phật Thích Ca nhập niết bàn. Tông mùi thơm mạnh béo ngọt đặt trưng của hàng Rục Phước Sơn.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây