TÁC PHẨM TRẦM ĐIÊU KHẮC - TÍCH PHẬT THÍCH CA MÂU NI NHẬP NIẾT BÀN

Mã SP: Đang cập nhật...

Loại: TRẦM CẢNH
Tình trạng: Còn hàng
85.000.000₫

Tích Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn

Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc
Thế kỷ XV – XVI

Một hôm, Ngài gọi ông A Nan đến và bảo rằng: “A Nan! Đạo Ta nay đã viên mãn. Như lời nguyện xưa, nay Ta đã có đủ 4 hạng đệ tử: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Nhiều đệ tử có thể thay Ta chuyển xe Pháp, và Đạo cũng đã truyền bá khắp nơi. Bây giờ Ta có thể rời các người mà ra đi. Thân hình Ta, theo luật vô thường, bây giờ như một cỗ xe đã mòn rã. Ta đã mượn nó để chở Pháp cũng đã lan khắp nơi, vậy Ta còn mến tiếc làm gì trong cái thân tiều tụy này nữa? A Nan! Trong ba tháng nữa Ta sẽ nhập Niết bàn”.
Ngày Rằm tháng Hai vào năm 544 TCN, Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Ngay lúc ấy, mặt đất rung động mạnh. Trời, người, muôn vật đều khủng khiếp kinh hoàng. Chư Thiên Trời Đao Lợi ở giữa hư không rải hoa như tuyết rơi để cúng dường Đức Bổn sư Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết bàn.

 Xuất xứ: Rục chìm Việt Nam loại 1 hàng Phước Sơn, tông mùi thơm mạnh béo ngọt đặt trưng của hàng Rục Phước Sơn

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây