Thiền Viện Thiên Hưng - Một cơ duyên

time-icon 07/10/2022 time-icon Đăng bởi: Thuận Hóa Đan Thanh

Lĩnh hội ý chỉ của thượng tọa Thích Đồng Ngộ về việc nghiên cứu ra loại hương sạch, có lợi cho sức khỏe và kế thừa được di sản nghề làm hương truyền thống của người Việt để sử dụng trong chùa Việt. Sau một thời gian nghiên cứu chúng con – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thuận Hóa Đan Thanh đã nghiên cứu thành công dòng hương đặc biệt dành cho Phật Giáo mang thương hiệu Thuận Hóa, thương hiệu về hương cung đình, lấy nền tảng là các kiến thức Y Dược của triều Nguyễn cùng với khoa học về hương liệu để xây dựng nên các dòng hương thuần Việt.

Với chí nguyện học theo hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật: Dòng Dược Đàn Hương ra đời mang theo tâm ý của chúng con trong việc bảo vệ sức khỏe của các chư tăng, cùng với các Phật tử trong văn hóa sử dụng hương hàng ngày để cúng dường Đức Phật.

Với thành phần từ hương liệu thuần Việt, với chủ vị chính là gỗ Chiên Đàn (được ghi chép lại trong kinh Phật) cùng với các thảo dược tự nhiên, sản phẩm Dược Đàn Hương trải qua nhiều lần thí nghiệm và kiểm nghiệm đảm bảo các nguyên tắc khắt khe về độ trong sạch, tác dụng tốt cho sức khoẻ, cũng như mùi thơm thuần khiết từ tự nhiên.

Nay công việc đã thành tựu viên mãn, nhân duyên lớn ngày hôm nay quý tôn đức từ khắp nơi vân tập tại Thiền Viện Thiên Hưng để bàn bạc những Phật sự lớn trong Giáo hội. Chúng con xin được đảnh lễ cúng dường các sản phẩm Dược hương lên các quý tôn đức, chư tăng, xin được thu nhận và chứng minh về tâm ý và thành ý của chúng con với Phật sự, với Giáo Hội.

Chúng con xin đỉnh lễ kính chúc quý tôn đức và chư tăng: Phật Quang Phổ Chiếu - Phật Sự Viên Thành – Phật Đạo Viên Giác.

Nguyện đem công đức này

Dâng lên mười cõi Phật, cùng các chư vị tôn đức

Phật tử cùng chúng sinh

Đều trọn thành Phật Đạo

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam Mô hương cúng dàng bồ tát tác đại chứng minh!

Phật lịch năm 2566

Thiền Viện Thiên Hưng,

Viết bình luận của bạn: