Một điều nhịn, chín điều lành!!!

time-icon 19/11/2022 time-icon Đăng bởi: Thuận Hóa Đan Thanh

Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện.

Hận một niệm, chi bằng học buông một niệm.

Tham một niệm, chi bằng học xả buông.

Đừng chồng chất lên mình tất cả, để rồi mỗi bước chân là một bước nặng nề.

Con tim nhỏ bé chật chội, làm sao dung chứa được bi ai.

Trái tim nên học rộng lớn. Vứt bỏ hết đi những ưu phiền đã cũ. Thêm vào những trí tuệ, những chân thành.

Để càng đi càng rộng, càng bước càng thảnh thơi. Đó mới là lối về của sự bình yên lâu dài 

Viết bình luận của bạn: