LỄ TẮM PHẬT NGÀY PHẬT ĐẢN

time-icon 02/08/2022 time-icon Đăng bởi: Thuận Hóa Đan Thanh

Hàng năm, cứ mỗi mùa Phật đản, những người con Phật trên khắp năm châu lại tổ chức nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật. Nghi lễ không chỉ là dịp để các Phật tử bày tỏ tâm tri ân tới sự xuất hiện của Đức Thế Tôn trên thế gian; mà còn là cơ hội để những người con Phật gội sạch những cấu uế nơi tâm, phát nguyện diệt trừ tham, sân, si, từ đó làm thanh tịnh quốc độ lòng mình.

Lễ tắm Phật là nghi thức truyền thống trong ngày lễ Phật đản (mùng 08 tháng 4 âm lịch). Lễ tắm Phật bắt nguồn từ câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh. Trong kinh Đại Bổn (thuộc Trung Bộ kinh - Đại Tạng kinh Việt Nam) có ghi lại rằng: Khi Hoàng hậu Ma Da đản sinh Thái tử, bỗng nhiên trên hư không xuất hiện hai dòng nước, một nóng và một lạnh của chư Thiên tưới xuống để tắm cho Thái tử và Hoàng hậu. Còn trong kinh Phổ Diệu nói rằng: Trên hư không lúc ấy có chín con rồng phun nước tắm cho Thái tử.

Tuy ở mỗi kinh điển ghi chép lại có phần khác nhau nhưng câu chuyện Thái tử khi đản sinh được tắm bởi dòng nước kỳ diệu trên hư không là sự kiện có thật. Đây là sự màu nhiệm của bậc vĩ nhân, bậc thánh nhân khi xuất thế. Như vậy, chúng ta thấy rằng nghi thức tắm Phật trong ngày lễ Phật đản xuất phát từ sự kiện dòng nước tắm cho Thái tử khi Ngài đản sinh.

Lễ tắm Phật là nghi thức thiêng liêng, long trọng trong ngày lễ Phật đản đối với hàng triệu tín đồ Phật giáo. Nghi lễ tắm Phật mang lại nhiều công đức phước báu to lớn, một là thể hiện lòng cung kính, vui mừng khi một bậc Đại nhân ra đời; hai là tắm rửa, gột rửa chính tâm hồn mình làm sao cho tâm hồn mình được trong sạch, để Đức Phật sơ sinh ở trong tâm mình được xuất hiện.

**********

BUDDHA BATHING CEREMONY

Every year, in the Vesak month, Buddhists all over the world hold a ritual called "Buddha Bathing". The ceremony is not only an occasion for Buddhists to express their gratitude for the birth of Buddha, but also a chance for them to wash away their impurities, greed, hatred, and delusion, thereby finding peace for their own souls.

Buddha Bathing ceremony is a traditional ritual that originates from the story of Prince Siddhartha's birth. In the Dai Bon Sutra, it is recorded that when Queen Ma Da gave birth to a crown prince, suddenly two streams of water of the Gods, one hot and one cold, poured down to bathe the Crown Prince and Empress, while the Pu Dieu Sutra wrote that there were nine dragons appeared in the sky pouring water to bathe the Crown Prince.

Although there are different parts in each recorded scripture, the story of the Crown Prince being bathed in miraculous water from the sky when he was born is a true event. This is the miracle of a great man, a saint when he emerges from the world. Thus, we see that this is the origin of the ritual of Buddha Bathing on Buddha's birthday.

The Buddha Bathing ceremony is a sacred and solemn ritual on for millions of Buddhist followers, bringing great blessings, showing respect and joy when a Great Being is born, washing one's soul so that the newborn Buddha in one's heart can appear.

Viết bình luận của bạn: