LỄ PHẬT ĐẢN - CÂU CHUYỆN & Ý NGHĨA

time-icon 02/08/2022 time-icon Đăng bởi: Thuận Hóa Đan Thanh

Mỗi độ hoa sen nở rộ khắp các miền quê, cũng là lúc tăng, ni và Phật tử Việt Nam lại hân hoan cùng với Phật giáo đồ trên thế giới đón mừng ngày khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là dịp để những người con Phật ôn lại lịch sử của Đức Phật, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm, sống theo lời dạy vàng ngọc của ngài, đi theo con đường giác ngộ của ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc.

2646 năm trước, vào ngày trăng tròn tỏ rạng của tháng Vesak thiêng liêng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Ấn Độ cổ đại, nay là Nepal. Đức Phật đản sinh đã trở thành một sự kiện hy hữu của toàn nhân loại. Trải qua quá trình tu tập chứng nghiệm tâm linh, cũng vào thời khắc trăng tròn Vesak tại Bồ Đề đạo tràng Ấn Độ, Ngài đã giác ngộ thành Phật. Trong công cuộc hoằng pháp và độ sinh, ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, con đường giải thoát khổ đau, hòa hợp và phát triển.

Ngày nay, Đại lễ Phật đản – Vesak đã trở thành lễ hội tôn giáo vì hòa bình của Liên hợp quốc, là đại lễ thiêng liêng của hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới. Trong diễn văn Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trong bối cảnh nhân loại đã trải qua hơn 2 năm dịch COVID-19, cùng với sự đe dọa của biến đổi khí hậu, xung đột và chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người, Phật đản là thời gian để Liên hợp quốc phát đi thông điệp của Đức Phật về hòa bình, lòng khoan dung, về thế giới không chiến tranh mà thay vào đó là tình thương, lòng bi mẫn, phụng sự con người và chúng sinh.

Giáo lý của Đức Phật là thông điệp vượt thời gian về sự đoàn kết và phụng sự tha nhân ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngày Phật đản - Vesak, là ngày để chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh trí tuệ của Đức Phật bằng cách hành động vì người khác trên tinh thần từ bi và hòa hợp, cũng như đổi mới cam kết của chúng ta nhằm xây dựng một thế giới hòa bình.

**********

VESAK DAY - THE STORY & THE MEANING

When lotus starts to bloom, Vietnamese monks, nuns, and Buddhists shall rejoice together with Buddhists around the world to celebrate the birthday of Buddha Shakyamuni. This is an opportunity for Buddhists to review the history of the Buddha, to contemplate, and to follow his golden teachings and enlightenment path to bring humanity to peace and happiness.
2646 years ago, on the bright full moon day of the sacred Vesak month, Buddha Shakyamuni was born in Lumbini garden in ancient India, which is now Nepal. Buddha's birth has become a rare event for all mankind. Through the process of practicing spiritual experience, also at the moment of Vesak full moon in Bodhgaya, India, he was enlightened to become a Buddha. In his work of preaching the Dharma and saving lives, he left humanity a treasure trove of invaluable teachings on wisdom, compassion, non-violence, the path to liberation from suffering, to harmony, and to advancement.
2646 years ago, on the bright full moon day of the sacred Vesak month, Buddha Shakyamuni was born in Lumbini garden in ancient India, which is now Nepal. Buddha's birth has become a rare event for all mankind. Through the process of practicing spiritual experience, also at the moment of Vesak full moon in Bodhgaya, India, he was enlightened to become a Buddha. In his work of preaching the Dharma and saving lives, he left humanity a treasure trove of invaluable teachings on wisdom, compassion, non-violence, the path to liberation from suffering, to harmony and advancement.

Today, Vesak has become a religious festival for peace of the United Nations, a sacred celebration of millions of followers around the world. In his speech on the Buddha's birthday, calendar 2566, solar calendar 2022, Most Venerable Thich Thien Nhon, Chairman of the Executive Council of the Vietnam Buddhist Sangha, said that in the context that humanity has experienced more than two years of the COVID-19 epidemic, With the threat of climate change, conflict and war that have claimed the lives of millions of people, Vesak is the time for the United Nations to broadcast the Buddha's message of peace, tolerance. , about the world without war but instead of love, compassion, serving people and sentient beings.

The Buddha's teachings are a timeless message of solidarity and service to others that is more important than ever. Vesak, is the day when we come together to honor the wisdom of the Buddha by acting for others in a spirit of compassion and harmony, and renew our commitment to building a peace World.

Viết bình luận của bạn: