ĐI LÀ ĐỂ TRỞ VỀ

time-icon 04/02/2023 time-icon Đăng bởi: Thuận Hóa Đan Thanh

Mỗi chúng ta, ai cũng đều đang trên con đường “trở về nhà”, trở về với sự thật. Ai cũng đang tự “tu học” mà không hay. Dù bên ngoài người ấy dường như đang “đi rất xa”, nhưng nhiều khi “ra đi” chính là để “trở về”, vì dù có đi “xa tận chân mấy cuối trời” thì đến một lúc cũng sẽ thấy “quê nhà vẫn đây”.

Vì mỗi chúng ta ai cũng đang ít nhiều sống với tham-sân-si, ít nhiều còn mê mờ, nhưng chính tâm tham tới để giúp mỗi người học ra bài học bất toại nguyện, tâm sân tới để giúp mỗi người thấy ra nỗi sợ hãi đang tiềm ẩn sâu bên trong nội tâm mình, tâm si tới để giúp mỗi người thấy ra mình còn đang mê mờ như thế nào.

Tất cả những gì đang đến đều âm thầm chỉ cho chúng ta thấy đường về. Câu nói “ra đi tức thị trở về” quả thật không có sai.

Và ai rồi cũng sẽ phát hiện ra, rằng tất cả người nào trong chúng ta cũng đang trên con đường trở về với chính mình, về với sự thật, dù bên ngoài có vẻ như họ đang tìm kiếm đâu đó xa vời. Từ đó tâm từ bắt đầu khai mở, chúng ta có thể cảm thông rất nhiều với mọi người, và với chính mình.

Cảm thông rất nhiều vì biết rằng "ra đi cũng là để trở về", vị tha rất nhiều vì tin chắc rằng đời sống là dòng chảy liên tục không ngừng, nên không ai có thể “giữ lại” hay “đạt được” bất kỳ điều gì, và người nào rồi cũng sẽ thấy ra sự thật này thôi.

- Pháp Thuận -

Viết bình luận của bạn: